Villkor för användning


A. Tillämpning av användarvillkoren

1. Alla våra affärsrelationer är baserade på dessa användarvillkor. Vi känner inte igen några villkor som strider mot eller avviker från våra användningsvillkor, såvida vi inte uttryckligen har godkänt att de är skriftliga.

B. Upphovsrätt

1. Vi strävar efter att följa upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av oss eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla märken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerad ägare. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter bör inte dras enbart för att de nämns.

2. Upphovsrätten för publicerat material (grafik, objekt, texter) skapade av oss (markerade med © www.ClipartsFree.de eller © www.ClipartsFree.de) förblir hos oss. Dessa material är endast avsedda för användning i icke-kommersiella projekt (personligt, privat bruk) säkert. All ytterligare användning, i synnerhet lagring i databaser, publicering, duplicering och någon form av kommersiell användning samt utlämnande till tredje part - även i delar eller i reviderad form - utan tillstånd från administrationen av www.ClipartsFree.de eller www.ClipartsFree.de är förbjuden.

3. När du använder grafiken i internetprojekt, a aktiv länk på www.clipartsfree.de eller på www.clipproject.info.

Exempel på en aktiv länk: www.clipartsfree.de

Vid användning i tryckta medier bör en skriftlig hänvisning (fotnot) till www.clipartsfree.de eller www.clipproject.info göras.

Om du har ytterligare frågor angående användning av våra bilder, läs FAQ-artikeln på webbplatsens hemsida www.clipartsfree.de

C. Hänvisningar och länkar

1. Vi betonar uttryckligen att vi inte alls har något inflytande på utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Vi tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på hela webbplatsen, inklusive alla undersidor. Denna deklaration gäller alla länkar på hemsidan och allt innehåll på de sidor som länkar eller banners leder till.

2. (Djupa länkar) I domen v. 17.07.2003/259/00 (Az: I ZR 96/03; pressmeddelande XNUMX/XNUMX) beslutade att inställningen av så kallade djuplänkar inte bryter mot upphovsrätten för de länkade leverantörerna. Ett orättvist utnyttjande av leverantörernas tjänster genom att sätta djupa länkar avvisades också.

D. Dataskydd

1. Om det finns möjlighet att ange personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) på webbplatsen sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

2. Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i avtrycket eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser för att skicka information som inte uttryckligen begärts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden som bryter mot detta förbud.

3. Dataskyddsdeklaration för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress i förväg att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Sie können die Speicherung der Kakor durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir Weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie i diesem Fall gegebenenfalls nicht Sämtliche Funktionen dieser Webbplats vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webbplats bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) en Google sowie die Verarbeitung dieser Daten Durch Google verhindern, Indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Dataskyddsdeklaration för användning av Google Adsense
Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. ("Google"). Google AdSense använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbläsare (osynlig grafik). Dessa webbläsare kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på dessa sidor.

Informationen som genereras av cookies och web beacons på denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonsformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan överföras från Google till entreprenörer i Google ytterligare. Google kommer inte att slå samman din IP-adress med andra data som lagras av dig.

Du kan neka användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; Men vi påpeka att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i det här fallet. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för nämnda ändamål.

5. Dataskyddsdeklaration för användning av Google +1

Insamling och avslöjande av information: Du kan använda Google +1-knappen för att publicera information över hela världen. Google +1-knappen ger dig och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både informationen som du har gett +1 för innehåll och information om sidan som du tittade på när du klickade på +1. Din +1 kan visas tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på Internet. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil som måste innehålla åtminstone det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för användare som känner din e-postadress eller som har annan identifierande information om dig.

Användning av den insamlade informationen: Utöver de syften som beskrivs ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med tillämpliga Googles dataskyddsbestämmelser. Google kan publicera sammanfattad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller vidarebefordra dem till användare och partners, såsom utgivare, annonsörer eller länkade webbplatser.

6. Dataskyddsdeklaration för användning av Twitter

Funktionerna för Twitter-tjänsten är integrerade på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" kopplas webbplatserna du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Data överförs också till Twitter.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller om hur den används av Twitter. Mer information finns i Twitter: s dataskyddsdeklaration kl http://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings . Förändring

E. Ansvar

1. Användningen av denna webbplats sker på eget initiativ och på användarens egen risk. Vi tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Anspråksansvar mot författarna till denna webbplats, som hänvisar till materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller genom användning av felaktig eller ofullständig information, är i grunden uteslutna, såvida inte författarna kan visas att ha handlat medvetet eller det finns ett grovt oaktsamt fel. Alla erbjudanden är icke-bindande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande, eller att tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen.

F. Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning

1. Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av internetbjudandet från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda termer i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, fortsätter innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum.


är ett projekt av ClipartsFree.de
© 2012-2023 www.ClipartsFree.de - Clipart, bilder, gifs, gratulationskort gratis